Podpora od svazu paraglidingu

Fond podpory startovišť

Slouží k poskytnutí finanční pomoci klubům a spolkům při budování nového startoviště, rozšíření stávajícího nebo i jiných příležitostech, které si situace na danném starovišti vyžádá. Podpora se děje formou nevratné půjčky.

Vzor žádosti o podporu

Užitečné odkazy pro správce startovišť

Fond propagace

Cílem podpory z fondu propagace je zlepšit mediální obraz paraglidingu tak, aby se o něm neinformovaný člověk dozvěděl i v jiných rubrikách než je černá kronika. Předsednictvo Svazu paraglidingu se proto rozhodlo podpořit aktivity, které pomáhají vytvářet pozitivní obraz paraglidingu na veřejnosti. Prezentace ve veřejných médiích má rovněž přímý vliv na výši státní dotace na reprezentaci v paraglidingu.

Program podpory větrných sond

Jedná se o příspěvek na roční provoz sondy. Podmínky podpory jsou detailně popsány v tomto dokumentu. Sondy musí implementovat Wind API.

Seznam podporovaných sond:

jméno sondy

web API URL API limity rok poznámka
Rašovka http://vetromerka.cz/ http://www.vetromerka.cz/Data.svc/RasovkaData
minIterval : 50 
maxItems: 1000
minRequestInterval:NA
maxRequests: NA 
step: NA
2016 a dále
provozuje sdružení Padáčkáři Rašovka; sonda je na zimu (od konce října) demontována, opětovná instalace na sezónu v březnu
 Jílové u Děčína http://www.vetromerka.cz/Data.svc/JiloveData
minIterval : 50 
maxItems: 1000
minRequestInterval:NA
maxRequests: NA 
step: NA
2016 a dále
provozuje PG klub Krupka; data ze sondy v Jílovém se posílají na server Větroměrky
Český Dub http://vetromerka.cz/ http://www.vetromerka.cz/Data.svc/CeskyDubData
minIterval : 50 
maxItems: 1000
minRequestInterval:NA
maxRequests: NA 
step: NA
2018 provozuje sdružení Padáčkáři Rašovka