Zápis ze skype schůze předesednictva 10. 9. 2013

Linda Mišková - Pondělí, 23. září 2013 07:42 Zápisy předsednictva

Přítomni: A. Trtil, R. Kulhánek, V. Fedra, D. Bzirský, L. Mišková, J. Havel

Omluveni: M. Oros

Předsednictvo přijalo informaci od Honzy Hájka o zániku startoviště Zbyslavec, startoviště se nevyužívá a na příští rok se už nebude platit pronájem

 

Předsednictvo odsouhlasilo finanční podporu z programu 5 pro akci PARASEM

Předsednictvo se zabývalo zlepšením nastavení podmínek pro půjčení Asociála, tato otázka stále nebyla vyřešena (A. Trtil si vyžádá smlouvu, která byla uzavřena mezi MŠMT a LAA ČR)

 

Předsednictvo se zabývalo probíhajícím financováním programu 5


 

Předsednictvo odsouhlasilo výrobu trofejí pro vyhlášení Ligy (finanční podpora z programu 5)


Předsednictvo přijalo a odsouhlasilo žádost PG Krupka o dotaci na podoru startoviště ve výši 65.000,- Kč (úprava se bude konat příští rok)

 

Valná hromada svazu a vyhlášení ČPP bude 9. 11. 2013, oficiální pozvánka bude v říjnovém čísle časopisu Pilot a na pgweb.cz (J. Havel)

 

Předsednictvo se zabývalo žádostí M. Krysty na podporu z fondu propagace (M. Oros)

 

Předsednictvo schválilo odměnu pro T. Ledníka za výborné umístění na světových hrách v Cali

 

Předsednictvo schválilo fakturu na opravu Asociála

 

Předsednictvo udělilo finanční podporu L. Skrbkovi na výrobu informační tabule na letací terén Hodkovice

 

Předsednictvo přijalo informaci o vývoji situace ohledně platnosti českých pilotních průkazů v Rakousku