Schůze předsednictva 28. 6. 2016

Linda Mišková - Středa, 13. červenec 2016 21:49 Zápisy předsednictva

 

 

Přítomní: Aleš Trtil, Jakub Havel, David Bzirský, Miroslav Oros, Linda Mišková, Jiří Bečvář,

Host: Petra Slívová, Stanislav Mayer

 

Předsednictvo schválilo žádost Stanislava Mayera o podporu na závod XPyr 2016 ve výši 10.000 Kč

Stanislav Mayer informoval předsednictvo o vzniku filmu Infinity – tento projekt bude po vzniku podpořen z fondu propagace po odprezentování mediálního přínosu filmu

Petra Slívová – dotace na pořízení majetku pro reprezentaci (XC i AC) – nákup padáků na rok 2017 – vyřešeno s Broňkou Haničákovou

Předsednictvo schválilo rozpočet na ME v XC pro 7 pilotů, který předložila Petra Slívová

Miroslav Oros informoval členy předsednictva o dění v radě LAA ČR